ELS-kurs

Det er mulig å melde seg på to ELS-kurs i høst. Ett av dem avholdes i Drammen i regi av NBSK. Påmeldingsfrist 14. og 31. august.

Kursene avholdes slik:
Tjeldsund 14.09.15 (påmeldingsfrist 14.08.15)
Drammen 12.10.15 (påmeldingsfrist 31.08.15).
Kurspris: kr. 3000,-
Kursleder er Dag Muggerud.

For brannvesenet er målgruppen for kurset utrykningsleder, overordnet vakt og brannsjef,
hvor deltagerne må ha gjennomført fastsatt opplæring for sin stilling i henhold til
dimensjoneringsforskriftens kvalifikasjonskrav. For Sivilforsvaret er målgruppen tjenestemenn
og tjenestepliktig befal (FIG leder/FIG personell leder).
Eventuell deltagelse fra andre beredskapsaktører vurderes av kursarrangør. Les mer im kursinnholdet her.