Fortsatt bålforbud!

Oppdatert 18. juni 2018:
Det har kommet litt etterlengtet regn etter en lang periode med tørke og stor skogbrannfare i hele Sør- Norge. I den forbindelse kommer det mange spørsmål om grilling og bålbrenning. Vi i Drammensregionens brannvesen IKS ønsker å informere innbyggerne våre om hvilke regler som gjelder.

Forbud mot bruk av bar ild i skog og utmark

Det er et generelt forbud mot bruk av åpen ild i og i nærheten av skog og utmark fra 15. april til 15. september, med mindre det åpenbart ikke er fare for brann. Med åpenbart ikke fare for brann menes at det er snø på bakken eller nedbør over lengre tid. Det er ikke snø på bakken, og så kort tid etter en lang tørkeperiode er det åpenbart at det ikke har vært mye nedbør over lengre tid. Med andre ord er det fortsatt forbudt å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og utmark. Dette gjelder da også grillinnretninger og engangsgriller.

I hager og på offentlige steder gjelder normal aktsomhet. Dvs. at det er den som tenner bålet/ grillen som er ansvarlig for å ivareta sikkerheten, og som har ansvaret dersom noe skulle gå galt. Vi gjør oppmerksom på at det er store lokale forskjeller i nedbør, og at det må gjøres konkrete vurderinger av forholdene lokalt.

Det er i den kommende uken meldt om tørt og vindfullt vær. Dette kan medføre at skogbrannfaren igjen øker, og at vi igjen øker fokus og folks bevissthet rundt vurdering av risiko og signaleffekt.

Når det gjelder St. Hansbål vil vi i likhet med Vestfold Interkommunale Brannvesen se på dette nærmere helga.