Forvirring rundt bålforbudet

Den lange tropeperioden er over. Temperaturene er nå "normale" og vi merker at høsten er på vei. Innimellom kommer ei regnskur. Dermed er det mange som spør: Er bålforbudet opphevet?

Nei, det er det ikke. Vi skal forklare hvorfor. Bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september og er regulert i Forskrift om brannforebygging §3. Vi opphever ikke et forbud som er nedfelt i en forskrift. Hva andre brannvesen (kommuner) gjør har vi ikke kontroll på. Så er det en viktig presisering i regelen om bålforbudet: Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

I veiledningen til forskriften §3, note 11 er dette presisert. Med " åpenbart ikke kan medføre brann" menes f. eks at det ligger snø på bakken , eller at det har vært mye nedbør over lang tid. En regnværsdag innimellom er altså ikke nok til å oppheve bålforbudet.

Aktsomhetsparagrafen
I forskriften §3 står det at: "Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann". Aktsomhetskravet gjelder alltid, uavhengig av selve bålforbudet. I veiledningen heter det at "aktsomhetskravet innebærer en plikt til å være oppmerksom, og så langt som rimelig ta forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og konsekvensene av brann". Det er den som tenner på som er ansvarlig dersom ilden sprer seg, uavhengig om du er inne eller ute. I note 5 står det at §3 må forstås vidt og omfatter f. eks engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger.

Skogbranner
Drammensregionens brannvesen hadde 21 skogbranner i juli. Det er svært krevende å jobbe i opptil 12 timer ute i skogen med tungt utstyr i ulent terreng. Vi klarte å slokke skogbrannene før de ble for store, takket være dyktige folk. Vi vet aldri hva neste hendelse er. Vi er forberedt på det meste. For å redusere sjansen for en stor skogbrann er det viktig at folk forstår, og tar nødvendig ansvar når de ferdes i skog og mark.

Derfor: Åpen ild i skog og utmark er forbudt fra 15. april til 15. september. Dette gjelder bål, grill, engangsgrill og bålpanne. Takk for at du hjelper oss med å forebygge brann.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med avdelingsleder Forebyggende avdeling, Odd Ellingsen m: 32 04 44 03