God påske

Drammensregionens brannvesen IKS ønsker deg en god påske.
Vi er i påskeberedskap. Hyttekommunene Sigdal og Krødsherad har flere på vakt enn vanlig. Dette på grunn av antall fritidsboliger i disse kommunene som teller ca. 7.500.
Drammensregionens brannvesen IKS ønsker alle en fin påske.

Her får du noen gode råd du kan ta med deg på hytta:
  • Bytt batterier i røykvarsleren
  • Sjekk at slokkeutstyr er i orden og virker
  • Kontroller at rømningsveier er fri
  • Dersom det oppbevares gassflasker inne, sjekk at det er gassvarsler

Med ønske om en god og brannfri påske!