Hils på Bjørnis!

Her er brannbamsen Bjørnis! Han er en del av vårt brannforebyggende team. - Følg med på mine aktiviteter på brannvesenets Facebook-sider.
Brannbamsen Bjørnis er en av 15 nye fullstørrelses maskoter som er fordelt på brannstasjoner rundt om i landet, og bidra til å styrke brannvesenets forebyggende arbeid rettet mot barn.

Maskotene er anskaffet i forbindelse med «Det store brannløftet», der Gjensidigestiftelsen har bevilget totalt 350 millioner kroner til ulike brannsikkerhetstiltak.

- Vi gleder oss stort til Bjørnis begynner hos oss. Det. Han skal være med på ulike arrangementer, barnehagebesøk og lignende. Han kommer til å bli en lokal kjendis, sier branninspektør Martin Paulsen i Drammensregionens brannvense IKS.


Bjørnis-magi

Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern.

- Det startet med utdeling av små trøstebamser til barn som var involvert i branner og andre ulykker, men vi oppfattet raskt at Bjørnis også kunne brukes i det forebyggende arbeidet, sier prosjektleder Rikard Heimen i Bjørnisprosjektet.

Han er også brannkonstabel i Trøndelag brann- og redningstjeneste, der prosjektet startet. Der har de allerede hatt maskoten i noen år, og hatt stor nytte av den:

- Helt magisk. Barna elsker Bjørnis. For barna blir han levende og virkelig. Dette gir oss muligheter til å kommunisere med barn på et nivå vi ikke har vært i stand til før, sier Heimen.


Nasjonal satsing

Prosjektet er av nasjonale aktører innen forebyggende brannvern valgt som hovedsatsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn.

For det første skal Bjørnis fortsatt brukes som trøstebamse ved brann og ulykker. For det andre skal det innen høsten 2018 utvikles et nytt nasjonalt undervisningsopplegg for alle barnehager her til lands. For det tredje skal det bygges videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør og barnas store helt.

Kontakt Bjørnis
Branninspektør Martin Paulsen m: 450 53 967
Branninspektør Kjersti Nymoen m: 970 31 856
Send en e-post til selveste Bjørnis.

Bjørnis på Facebook
Bjørnis nettside