Jobber for din sikkerhet

Drammensregionens brannvesen IKS har i løpet av de siste to åra tatt et stort skritt i en ny og viktig retning. - Vi jobber aktivt for at det ikke skal brenne hjemme hos deg, sier branninspektør Kristin Dammen Heyerdahl i Forebyggende avdeling. - Statistikken viser at branner oftest skjer der folk bor, ikke så ofte på arbeidsplasser og institusjoner, forteller hun. Dermed må vi ha fokus på trygge hjem.

Hjelp til styrene

Brannvesenet vil samarbeide med de det er hensiktsmessig å samarbeide med. NBBO er en av dem.
- Vi ønsker å gjøre styrene gode på den jobben de er satt til å gjøre, forteller Dammen Heyerdahl. Derfor stiller vi opp med foredrag og undervisning dersom behovet er til stede. På den måten kan vi øke kompetansen til styrene og bedre sikkerheten for beboerne. - Vi kan ikke slå oss til ro med at alt er ok når alt i prinsippet kan forbedres.

Viktige oppgaver for styret: Forebygg, tidlig varsling, rømningsvei og slokking

HMS-arbeid er lovpålagt og gjelder for boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret. Dette innebærer et ansvar for styrene om å kartlegge uønskede hendelser som kan skje, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Mange nyinnflytta beboere i leiligheter har liten eller ingen erfaring med styreoppgaver i sameier eller borettslag og blir «kasta inn» i styreverv. Hva er egentlig styrets oppgaver?

Styret skal informere beboere om forhold som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Styret har også ansvaret for bygningsmasse og fellesareal, mens beboer har ansvar for sin egen bolig.

- Brann er en av de viktigste områdene styrene bør ha fokus på, sier Dammen Heyerdahl.

Alle boenheter skal ha røykvarsler og husbrannslange eller et brannslokkingsapparat. Det samme gjelder for fellesområder. Det skal være ryddige rømningsveier uten hindringer. - En vanlig misforståelse er at alle skal evakueres dersom det brenner. I nye leiligheter er hver boenhet ofte en branncelle, så kommer du ikke ut rømningsvei, så lukk døra og ring 110 og si hvor du er. Bli i leiligheten til brannvesenet kommer, forteller Dammen Heyerdahl.

Skaff en perm
Å ha oversikt over dokumentasjon på bygget er viktig. Sett et mål for HMS-arbeidet og fordel oppgavene i styret.

Kartlegg utfordringer med tanke på sikkerheten i bygget. En enkel vurdering av hva som kan skape brann, hvor stor er sannsynligheten for dette og hvilke tiltak kan redusere denne risikoen.

Planlegg tiltak som kan bedre brannsikkerheten. For eksempel fjerne brennbart materiale fra fellesområder. Ha en brannøvelse som er varslet på forhånd for å se om alt fungerer.

- Styret må følge opp det som blir bestemt. HMS-arbeid bør derfor være en egen post på alle styremøter, oppfordrer hun.

Kjøkken og el
De fleste branner i Norge starter på kjøkken i forbindelse med matlaging eller i el-anlegg. Brannvesenet oppfordrer til å bruke godkjente installatører og ha jevnlig ettersyn av elektriske anlegg. - Det er bedre å få fagfolk til å sjekke elektrisiteten enn å prøve å fikse det selv, mener Dammen Heyerdahl. Brannvesenet har sett mange eksempler på feil bruk som har fått fatale konsekvenser.

Lurer du på noe mer eller sitter du i et styre i borettslag eller sameie?
Ta kontakt med brannvesenet på tlf. 32 04 44 00