Nasjonal brann- og el-konferanse 2019

Vi gjentar suksessen og arrangerer ny Nasjonal brann- og el-konferanse på Gardermoen 16. januar 2019. Påmelding og program finner du her.
Meld deg på nå.
Program 16. januar.

Norske hjem blir smarte og fylles opp av ny teknologi. Eldre skal bo hjemme lengst mulig. Brann- og el-sikkerhet henger sammen med velferdsteknologi, solcelleenergi og sikker lagring av strøm. Dette angår alle og er en viktig del av vår felles framtid.
Følgende målgrupper bør absolutt få med seg dagskonferansen:
Brannvesen (forebyggende og beredskap)
El-installatørbransjen
Kommunale plan- og byggesaksavdelinger
Kommunal helsetjeneste, velferdsteknologiansvarlige
Eiendomsforvaltere
Solcellebransjen
Rådgivende ingeniører/konsulentselskaper
Det lokale el-tilsyn, DLE

Konferansen er et samarbeid mellom Drammensregionens brannvesen IKS, Nelfo og Norsk brannvernforening.
#brannogelkonferanse19