Opprydding i hagen

Vår er tid for opprydding i hagen. Mange er fristet til å brenne hageavfall.
Les dette før du brenner bråte.

Kommunale forskrifter
Det kan være fristende å brenne kvist og kvast og annet hageavfall. Men før du kommer så langt, bør du sette deg inn i kommunens regler rundt dette. Det er de lokale reglene for bålbrenning som gjelder. Reglene varierer fra kommune til kommune, men i de fleste tilfeller er dette tillatt kun utenom tettbygde strøk. Her finner du retningslinjer for bålbrenning.

Tips til deg

Dersom man ønsker å brenne bål av trevirke eller planterester, skal det utføres på en forsvarlig og aktsom måte for å skåne helse og miljø - og for å unngå brann. Bor du et sted der det er tillatt med bråtebrann, anbefaler vi disse tipsene:
  1. Det er ikke forbudt å brenne hageavfall på egen tomt, men brenningen må avsluttes før mørkets frembrudd.
  2. Husk at med " hageavfall " menes kun organisk materiale som gress, løv, kvist osv, og ikke søppel eller annet avfall.
  3. Brannvesenet skal alltid ha beskjed før du begynner å brenne.
  4. Ikke brenn bråte på dager med mye vind.
  5. Ha alltid tilgang på vann, og spyl gjerne vann rundt hele det området hvor det skal brennes.
  6. Ta hensyn til naboer og ellers de som blir berørt av røyken.
  7. Ring brannvesenet på telefon 110 hvis situasjonen kommer ut av kontroll.
  8. Dersom det kommer inn klager, på f.eks. røyk fra brenningen, kan brannvesenet når som helst rykke ut og slokke brannen.
    Kilde: Søndre Land Brannvesen


Bålforbud
Fra 15. april til 15. september er det bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skog og mark uten spesiell tillatelse. Dette på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbranner.