Søkerrekord

Det har kommet inn 560 søknader til de åtte stillingene vi lyste ut. Det er ny søkerrekord.

Søkere fra hele landet og flere kvinner
Det er tydelig at det er hot å jobbe i brannvesenet. I januar 2015 utlyste vi åtte stillinger, sju i beredskap og en i tilsynsseksjonen.

Drammensregionens brannvesen opplever enorm respons på de ledige stillingene de har hatt utlyst. Til sammen har det kommet inn rundt 560 søkere fra hele landet. Flere av søkerne er kvinner.

- Vi er ydmyke og takknemlige for at så mange ønsker å jobbe hos oss, sier brannsjef Torgeir Andersen. Nå starter arbeidet med fysiske tester og intervjurunder.

Drammensregionens brannvesen inviterte blant annet potensielle søkere på en rekrutteringsdag i januar og har brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til søkere.