Tips oss i sommer

Drammensregionens brannvesen IKS vil sammen med Arbeidstilsynet, byggesak og El-Tilsynet foreta uvarsla tilsyn ved gårdsbruk som antas å innkvartere sesongarbeidere i sommer. Tilsynene gjennomføres i juli. Hensikten med tilsynene er fra brannvesenets side å ivareta brannsikkerheten for sesongarbeiderne, dvs. påse at det er fungerende røykvarsler og slokkeutstyr, og at rømningsveier er tilfredsstillende.

For å avdekke kritikkverdige forhold er vi avhengige av tips fra publikum. Både brannvesenet og Arbeidstilsynet oppfordrer publikum til å sende inn tips via våre nettsider. Tips kan også sendes anonymt.

For mer informasjon om våre tilsynsaksjoner i sommer:

Cecilie Hornstuen, leder tilsynsseksjonen Forebyggende avdeling m: 954 67 149
Øystein Haugen, branninspektør m: 971 00 768
Tina Brock, informasjonskonsulent m: 40 218 723