Bålbrenning på St. Hansaften

Brannvesenet opprettholder bålforbudet i skog og mark i forbindelse med markering av St. Hans 23. juni 2018. Det generelle bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september.

Det betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranda der den grenser til skog og annen utmark. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka.

- Hvor kan man tenne St. Hansbål?
Hvis du er nær kysten og eller ved vann, og det ikke grenser skog inntil bålplassen kan man likevel tenne St. Hansbål lørdag 23. juni. Den som tenner bål er ansvarlig for at bålbrenningen foregår på trygg måte og at bålet blir slokket forsvarlig.

Vis aktsomhet

Det er den som tenner bål- eller grill som er ansvarlig dersom det begynner å brenne. - Er du i tvil om det du gjør er riktig, så lar du være, oppfordrer Torgeir E. Andersen som er på vakt i Drammensregionen St. Hanshelga.

- Kommunene har gjort en god jobb med å informere om den store skogbrannfaren. Til tross for regn de siste dagene er det fortsatt tørt i marka. Vi oppfordrer alle til å følge forbudet, og ønsker alle en hyggelig St. Hans-feiring, sier Britt Falmår, beredskapssjef hos Fylkesmannen i Buskerud.

Brannvesenet vurderer skogbrannfaren kontinuerlig. Følg gjerne indeksen på yr.no
Vi håper folk respekterer bål- og grillforbudet i skog og mark og ønsker en trygg sommer videre.

For mer informasjon ta kontakt med
Tina Brock, informasjonskonsulent, m: 402 18 723