Vil du bli deltids brannkonstabel?

Det er ledig 2,4 % stilling som deltids brannkonstabel i beredskapsavdelingen ved Sylling lokalstasjon.

Arbeidsoppgaver

Stillingen kan bli tillagt beredskapsvakt i 5 delt dreiende hjemmevakt, en uke vakt hver 5. uke.
Ordning med bæring av radioterminal for varsling ved utrykninger.
Øvelse og opplæring foregår primært på kveldstid.

Kvalifikasjoner

Det er en fordel med førerkort klasse C.
Du bør ha arbeidssted og fast bopel innenfor Liers kommunegrense.
Du må ha hovedarbeidsgivers tillatelse til å delta på utrykning i arbeidstiden.
Du bør ha bosted innenfor 4 - 6 minutters kjøreavstand fra Sylling brannstasjon, Valstadbakken, Sylling.

Personlige egenskaper

Du må være villig til å gjennomgå nødvendig opplæring og brannfaglig utdanning.
Du må være fysisk og psykisk skikket til tjenesten.

Vi oppfordrer kvinner og søkere med minioritetsbakgrunn til å søke.
Kvalifiserte søkere blir innkalt til fysisk test og intervju.

Søk stillingen fortrinnsvis via WebCruiter.
Alternativt send søknad via mail post@drbv.no

Vi tilbyr

Stillingen tilsettes og avlønnes som brannkonstabel deltid etter gjeldende lover og tariffavtaler.

Kontaktinfo:

Steinar Strøm,
seksjonsleder, mob: 48064464 steinar.strom@drbv.no
Kristian Rosvold
, avdelingssjef, mob: 99552664 kristian.rosvold@drbv.no

Arbeidssted:
Valstadbakken 13, Sylling. Se kart.