Om du skal installere et nytt eller gjenåpne et eksisterende ildsted må du melde fra til oss.

Innmeldingen av nytt eller gjenåpnet ildsted gjøres via dette meldeskjemaet.

Montering av ildsted

Det er ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere et ildsted, men vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.  Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsanvisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder.

Utepeis

Innmelding av utepeis er kun nødvendig dersom utepeisen henger sammen med bygning, for eksempel via en levegg eller lignende.