Det er flere ting du må tenke på om du skal ta oljetanken din ut av bruk.

Sanering av oljetank

Hvis det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes må også oljetanken saneres. Oljetanker som er tatt ut av bruk inneholder som regel en del restolje. Lekkasjer fra slike oljetanker kan skade miljøet, og det er derfor viktig å følge reglene om du skal sanere en oljetank. Forurensingsforskriften beskriver flere tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker:

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Her finner du skjema for sanering av oljetank.

Vi anbefaler at du benytter godkjente fagfolk til å utføre arbeidet.

Støtte til fjerning av oljetank/oljefyr

Frem til 31.12.2019 kan du få støtte fra Enova til å fjerne oljetanken din. For å få støtte må du

  • Ha fjernet oljetanken/oljefyren i din helårs- eller fritidsbolig
  • Ha erstattet den med en varmeløsning som er godkjent av Enova
  • Hatt arbeidet utført av fagfolk
  • Ikke ha mottatt annen støtte til samme tiltak tidligere
  • Fakturadokumentasjonen for fjerningen av oljetanken/oljefyren og for installeringen av den nye varmeløsningen må være datert innenfor de siste 18 månedene

Her finner du en beskrivelse av kriteriene Enova stiller.