Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap og har det brannfaglige ansvaret for Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Sigdal, og Øvre Eiker kommuner.

Vår hovedoppgave er å skape trygghet og sikkerhet for innbyggerne og næringsliv i vårt distrikt.

Vi er organisert i tre avdelinger; forebyggende, beredskap og administrasjon.
DRBV har et bredt tjenestetilbud, og er bevisst sitt samfunnsansvar. Vi ønsker å være et trygghetssenter med oppgradert kunnskap og effektive mannskaper. Derfor jobbes det kontinuerlig med effektivisering og en bedre utnyttelse av de samlede ressurser.