Priser på tjenester

Drammensregionens brannvesen IKS både skal og kan tilby ulike tjenester i vårt distrikt. Noen tjenester er lovpålagte og dekkes av gebyrer av mottakeren av tjenesten (eks. feiertjenester). Andre tjenester er et tilbud til næringsliv, offentlige virksomheter, private personer og faktureres den som bestiller tjenesten.

Dette kan vi tilby:
Feierseksjonen: Seksjonsleder Johannes Michielsen m: 996 48 569
Beredskap: For bestilling av tjenester som vanndykking, utleie av slanger og pumper, alarmtjeneste, utleie av biler og mye annet materiell, kontakt seksjonsleder Per Døviken m: 93628280

Spørsmål vedrørende gebyr for handel av fyrverkeri, kontakt branningeniør Irene R. Horgen m: 90589412