Fra fredag 30.06.23 kl. 15.00 oppheves den lokale forskriften om forbud om bruk av åpen ild i innmark.

Som følge av nedbøren som har falt den siste tiden oppheves det ekstraordinære forbudet mot bruk av åpen ild i Drammensregionen.

Det presiseres at forbudet mot bruk av åpen ild i og i nærheten av skog og utmark fortsatt gjelder frem til 15. september. Med åpen ild menes alt som involverer åpen flamme, som bål, bålpanne, grill, engangsgrill, etc.

Selv om forbudet nå oppheves i innmark oppfordrer vi alle innbyggere til å være forsiktige med bruk av ild også disse stedene.