Pipebrann

Når du fyrer dannes det sotpartikler som kan feste seg på innsiden av pipa. Om dette laget blir for tykt kan det begynne å brenne i sotet. Dette gjør du ved pipebrann:

Steng ventiler og luker

Hvis du oppdager pipebrann må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Hvis det ikke er fyr i peisen kan du også stenge peisspjeldet. Er det fyr i peisen må du ikke stenge spjeldet, for da vil røyken komme inn i rommet.

Unngå spredning

Ved etasjeskillene kommer treverk og annet brennbart materiale inntil pipa. Når det brenner i pipa kan dette ta fyr. Vær derfor ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasjeskillene og hold godt øye med loft og kjeller. Hvis du oppdager at brannen sprer seg i etasjeskillene kan du prøve å slokke med vann eller brannslokkeapparat.

Slokke pipebrann

Slokkingen av pipebrann bør du overlate til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Hvis du er på hytta eller det er langt til nærmeste brannvesen kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter. Åpne forsiktig sotluka i bunnen av skorsteinen og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren, men la det bare komme ut litt pulver. Lukk igjen luka. Gjenta dette hvis brannen tar seg opp igjen.

Evakuer i tide

Husk at du ikke må sette deg selv i fare. Du må alltid evakuere før det blir farlig å oppholde seg inne.

Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet. Har du hatt pipebrann får du umiddelbart fyringsforbud frem til fyringsstedet er blitt sjekket og godkjent.

Hvordan merker du at du har pipebrann?

En pipebrann kan du merke ved at pipa blir veldig varm, og ofte kan den begynne å buldre og brake. Det er allikevel ofte naboen som vil merke pipebrannen først, fordi det kan stå flammer opp av skorsteinen.