Drammensregionens brannvesen IKS både skal og kan tilby ulike tjenester i vårt distrikt. Noen tjenester er lovpålagte og dekkes av gebyrer av mottakeren av tjenesten (eks. feiertjenester). Andre tjenester er et tilbud til næringsliv, offentlige virksomheter, private personer og faktureres den som bestiller tjenesten.

Dette kan vi tilby:

Feierseksjonen: Kontakt Feierseksjonen tlf: 32 04 44 40

Beredskap: For bestilling av tjenester som vanndykking, utleie av slanger og pumper, alarmtjeneste, utleie av biler og mye annet materiell, kontakt seksjonsleder Martin Paulsen, tlf. 32 04 44 32.

Spørsmål vedrørende gebyr for handel av fyrverkeri, kontakt branningeniør Irene R. Horgen, tlf: 32 04 44 22.