Her finner du prisene for feiertjenester i våre eierkommuner.

Drammensregionens brannvesen IKS både skal og kan tilby ulike tjenester i vårt distrikt. Noen tjenester er lovpålagte og dekkes av gebyrer av mottakeren av tjenesten, for eksempel feiertjenester. Feiergebyret følger selvkostprinsippet.

Prisliste 2023