Her finner du prisene for feiertjenester i våre eierkommuner.

Drammensregionens brannvesen IKS både skal og kan tilby ulike tjenester i vårt distrikt. Noen tjenester er lovpålagte og dekkes av gebyrer av mottakeren av tjenesten, for eksempel feiertjenester.

Prisliste 2019 for Drammen, Krødsherad, Lier, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner.

Prisliste 2019 for Nedre Eiker kommune.