Her finner du prisene for feiertjenester i våre eierkommuner.

Drammensregionens brannvesen IKS både skal og kan tilby ulike tjenester i vårt distrikt. Noen tjenester er lovpålagte og dekkes av gebyrer av mottakeren av tjenesten, for eksempel feiertjenester. Feiergebyret følger selvkostprinsippet.

Prisliste 2024

Her kan du lese forskriften om gebyr for feiing og tilsyn med ildsteder.