Det skjer jevnlig at branner i rekkehus/flermannsboliger sprer seg videre til de andre enhetene i huset. Her har vi noen gode råd til tiltak som kan gjøres for å redusere risikoen for brannspredning.

Hvert år rykker norske brannvesen ut til rekkehus og flermannsboliger hvor brannen har spredd seg videre til naboene. Dette skal egentlig ikke kunne skje, siden det i utgangspunktet skal være sikring mot brannspredning mellom de ulike enhetene (leilighetene). At det likevel skjer er altså et tegn på at brannskillet mellom enhetene ikke er godt nok.

Flere eldre rekkehus/flermannsboliger er bygget på en tid med andre krav til brannskiller enn nå, og dette kan medvirke til at brann i én enhet sprer seg videre til naboen. Disse brannene blir dermed unødvendig store, og kan føre til at flere husstander mister store verdier, eller i verste fall at liv og helse settes i fare. Fungerende brannskiller kan hindre at brann sprer seg til naboene. Den som eier en bolig er ansvarlig for brannsikkerheten, derfor må du ta ansvar for å sjekke at ting er i orden. Så hva kan du gjøre for å hindre spredning?

Sjekk loftet

Erfaringer fra rekkehusbranner viser at det ofte er via loftet at brannen sprer seg. Ta en titt på loftet: Har deres rekkehus/flermannsbolig ett sammenhengende loftsrom?

Å sette opp brannskillende vegger på loftet over hvert leilighetsskille vil redusere faren for brannspredning.

Dersom dere allerede har slike brannskillende vegger på loftet er det lurt å sjekke at disse veggene er tette. Av og til kan det være dårlige eller manglende tetninger rundt for eksempel rør, kabler, dører, etc. Dette gjør at brannskillet ikke fungerer som det skal. Finner du feil eller mangler bør du kontakte fagfolk for å få råd til hvilke utbedringer som kan gjøres.

Et annet tiltak som kan vurderes for å hindre brannspredning er å installere takfotventiler med brannmotstand langs gesimsen. En takfotventil er en lufteventil laget for utlufting av takkonstruksjonen. Ifølge SINTEF Byggforsk vil kombinasjonen av brannskillende vegger og takfotventiler med brannmotstand gi en betydelig redusert risiko for at brannspredningen skjer så raskt at hele rekkehuset er tapt før brannvesenet kan starte slokking.

Ha god varsling

Seriekoblede og mange nok røykvarslere er det enkleste tiltaket du kan gjøre for å redusere konsekvensen av brann. Dersom dere har seriekoblede røykvarslere i fellesrom eller mellom enhetene vil alle få beskjed dersom det begynner å brenne. Ikke glem varsling på loft/kjeller.

Tidlig varsling kan gjøre at du får tid til å slokke brannen før den utvikler seg til en stor brann, eller at du får mulighet til å ringe brannvesenet før brannen sprer seg. Tidlig varsling kan med andre ord redde store materielle verdier, og potensielt også redde liv.