Lenker

Regelhjelp.no: Søk på ditt organisasjonsnummer eller bransje og få frem alle gjeldene regelverk for din bransje.
Be.no
: Plan og bygningsloven; forskrifter og veileding.
Standard.no
: Norske standarer.
Lovdata.no
: Norges gjeldene lovverk på nett.FG: Sprinkelinformasjon.
Nblf.no
: Norsk brannbefalsslag, registrerte solskinnshistorier.

Dsb.no: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.
Dinkom.no: Direktoratet for nødkommunikasjon.
V110.no: Regionens 110 sentral.
Brannvernforeningen.no: Formidler informasjon om brannvern, nyttig side undervisningsopplegg og statistikk.
Brannvettskolen.no: undervisningsopplegg for barn og voksne.
Brannmannen.no: Fagblad for brannfolk.
Feiermesteren.no: Feiermesterens landsforening.
Brannvesenet.no lenker til en del brannvesen, både i Norge og i utlandet.
Lindum er samarbeidspartner med DRBV, og har stilt arealer og lokaler til disposisjon for vårt øvelsesområde.
Yr.no: Skogbrannfarevarsel.
Slokkeanlegg.no: Opplysningskontoret for sprinkelanlegg (OFS).