Vår viktigste oppgave er å sikre beredskapen i vår region. Derfor har vi innført strenge smitteverntiltak for å redusere risikoen for smitte på brannstasjonene våre.

Brannstasjonene stengt for besøkende

Våre brannstasjoner er dessverre stengt for fysiske besøk, annet enn for nødvendige reparasjoner o.l.
Dersom du lurer på noe kan du ta kontakt med oss på e-post Drbv@drbv.no eller via telefon:

Sentralbordet: 32 04 44 00 (Åpningstid kl. 07.30-15.00)
Feierseksjonen: 32 04 44 40 (Åpningstid kl. 08.00-15.00)

Atskilte avdelinger

Allerede i mars ble kontakten mellom utrykningsstyrken og de øvrige ansatte svært innskrenket. Det betyr at det kun er de som jobber på utrykning som får oppholde seg i mannskapenes kaserneområder, og at det ikke skal være fysisk kontakt mellom de som rykker ut på hendelser og andre ansatte. Det skal heller ikke være kontakt mellom de ulike vaktlagene ved vaktskifte.

Målet med disse tiltakene er å skjerme beredskapsstyrken mot mulig smitte, og begrense omfanget dersom et vaktlag skulle bli smittet.

Hjemmekontor

Alle ansatte som har mulighet til det, har hjemmekontor. Dette rammer tilsynsseksjonen i størst grad. Vi gjennomfører tilsyn av særskilte brannobjekter som dokumenttilsyn, men går også enkelte verifikasjonsrunder så lenge det kan utføres på en forsvarlig måte.

Feiing og tilsyn

Vi har innført ekstra varsling av feiing og tilsyn med ildsteder, som blant annet innebærer at våre kunder blir oppringt før feiing/tilsyn for å bekrefte at vi kan gjennomføre feiing eller tilsyn som planlagt. Våre feiere bruker smittevernutstyr, avstandskrav, håndsprit, og vi har også feierbiler med innebygd mulighet for å vaske hendene i rennende vann.

Aktiviteter og arrangementer

Dessverre blir mange av aktivitetene og arrangementene vi vanligvis holder, for eksempel Åpen dag og Barnehageukene, utsatt så lenge smittesituasjonen tilsier det. Dette gjelder også Bjørnis-arrangementer.

Selv om vi enn så lenge ikke kan ha fysiske arrangementer legger vi jevnlig ut digitalt innhold. Følg oss gjerne på facebook!

Trygghet og sikkerhet for deg

Drammensregionens brannvesen har strenge, men gode tiltak for å redusere smitterisikoen. Vi følger imidlertid med på utviklingen, og vil til enhver tid tilpasse tiltakene etter situasjonen i samfunnet og i våre eierkommuner.

Erfaringer fra andre brannvesen viser at selv med gode tiltak kan man allikevel få smitte inn på brannstasjonen. Vi har derfor et godt planverk i bunnen for å ivareta beredskapen i vårt område, også dersom vi skulle få smitte på våre mannskaper. Vårt motto er «Trygghet og sikkerhet for deg» – også under en pandemi.