Hvis du ikke fyller kravene til fullført og bestått videregående utdanning har du mulighet til å søke jobb som brannkonstabel på bakgrunn av realkompetanse.

Du må allikevel oppfylle følgende krav:

 • 25 år eller eldre i søknadsåret
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Minimum 5 år relevant praksis (heltid).

Vedlegg til søknaden:

Du må skrive en kort begrunnelse for hvorfor din realkompetanse er relevant for stillingen som brannkonstabel. Denne skal sendes inn med søknaden.

Relevant praksis:

 • Forsvaret, sivilforsvar, fengselsvesen, tollvesen
 • Helse og sosialtjenesten (f.eks.: ambulansearbeider, hjelpepleier/pleier, miljøterapeut o.l.)
 • Skole- og undervisning
 • Private sikkerhetstjenester (f.eks. vektere)
 • Arbeid i skog- og / eller landbruk.
 • Annet arbeid som stiller konkrete krav til kommunikasjon, konflikthåndtering og sosial samhandling.
 • Relevant organisasjonsarbeid (f.eks.: humanitært arbeid, førstehjelp, forebygging, idrett o.l.)
 • Førstegangstjeneste (militæret)

Deltidsstillinger regnes om til heltid ut fra 37,5 t/uke.

Praksis som ikke ansees som relevant:

 • Salg / serviceyrker
 • Arbeid innen næringsmiddelindustri
 • Reiseliv
 • Renhold
 • Førstelinjetjenester (resepsjonist, sentralbord) og lignende.

Vurdering / rangering:

For å bli vurdert som søker må du legge ved en skriftlig begrunnelse for hvorfor din realkompetanse er relevant i stillingen som brannkonstabel i Drammensregionens brannvesen IKS. Dette lastes opp som vedlegg i webcruiter.

Søknader uten godkjent dokumentasjon som kompetansebevis og attester, vil ikke bli vurdert.

Kvalifiserte realkompetansesøkere rangeres på grunnlag av en helhetlig skjønnsmessig vurdering og deltar i konkurransen om ansettelse på grunnlag av dette.