Onsdag 11. oktober vil det være en del aktivitet utenom det vanlige ved Engersandbukta og Gullaug. Brannvesenet skal nemlig øve på å håndtere akutt forurensning på fjorden.

Onsdag 11. oktober omtrent mellom 0830-15.00 kommer Drammensregionens brannvesen og Asker og Bærum brann og redning til å sette ut lenser i fjorden ved Engersandbukta/Gullaug. I tillegg vil Sivilforsvaret bistå ved å rigge opp telt til en kommandoplass for innsatsledelsen, så det vil bli en del synlig aktivitet i området allerede fra tirsdag ettermiddag.

Scenarioet i øvelsen er at et skip har grunnstøtt ved Gullaugodden, og drivstoff lekker ut. For å hindre drivstoffet fra å slå i land på sårbare områder skal de to brannvesenene samarbeide om å ringe inn havaristen med lenser.

Målet med øvelsen er å samarbeide om å håndtere akutt forurensning på fjorden. Øvelsen er arrangert av IUA Region 4 og IUA Indre Oslofjord.