Sverige stanser salget av Easee elbilladere

Det svenske elsäkerhetsverket har lagt ned salgsforbud mot to elbilladere fra Easee. Det er mange i Norge som bruker disse ladeboksene, og dette gjør naturlig nok at flere har spørsmål rundt dette.

Tirsdag 14. mars ble det kjent at to av ladeboksene fra det norske selskapet Easee får salgsforbud i Sverige. Modellene det gjelder heter «Home» og «Charge».

Det er det svenske elsäkerhetsverket som har fattet dette vedtaket, og de understreker i vedtaket at det ikke er noen umiddelbar fare for liv og helse ved bruk av laderne fra Easee. Det er med andre ord ikke grunnlag for å fraråde folk å bruke laderne.

Hva skjer videre i denne saken?

Salgsforbudet i Sverige utløser ikke automatisk noe salgsforbud i Norge, men Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har sagt at de skal undersøke elbilladerne som selges i Norge. De vil i tillegg gå inn i den svenske rapporten for å vurdere hvilke tiltak som eventuelt er nødvendig å gjøre.

Nkom har laget en side med svar på ofte stilte spørsmål om Easee-laderne. Der finner du mer og oppdatert informasjon om denne saken.