Vi forebygger brann, slik at tap av liv og verdier unngås.

De brann-forebyggende oppgavene er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver som tilsyn, nattkontroller og behandling av fyrverkerisøknader.

Forebyggende avdeling i DRBV består av 2 seksjoner. Seksjonene har ulike typer brannforebyggende virksomhet.

Tilsyn og feiing i bolig driver med feiing og tilsyn med i bolig og fyringsanlegg for bedrifter og private.

Ta kontakt på feierseksjonen@drbv.no eller 32044440
Brannforebyggende jobber blant annet med tilsyn i næringsvirksomheter (skole, barnehage, forsamlingslokale, restauranter, store næringsarealer osv), informasjon til borettslag og sameier, tett trehus bebyggelse, reguleringsplaner, fyrverkeri, forhåndskonferanser, flere prosjekter mot skoler, barnehage, eldre osv.

Ta kontakt på drbv@drbv.no eller 32044400

Vårt felles mål er å forebygge brann!