Trenger du vedlikehold av slokkeapparatet ditt?

Slokkeapparater skal ha kontroll og service med jevne mellomrom.

Drammensregionens brannvesen utfører ikke kontroller eller service på slokkeapparater.
Hvis ditt slokkeapparat trenger vedlikehold kan du gå inn på nettsidene til Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell (RVB). Der har de en oversikt over hvilke virksomheter som har kompetansen til å utføre slikt arbeid, og hvor de holder til.

Når skal apparatet ha kontroll og service?

Slokkeapparater som er ment til bruk i hjemmet skal kontrolleres av fagpersoner etter 5 år.

Har du et apparat med pulver skal dette ha service etter 10 år, mens et skumapparat skal ha service etter 5 år. Årstallet for når slokkeapparatet ble produsert skal stå på beholderen.

Dette skal du gjøre selv

Du må passe på at slokkeapparatet fungerer ved å gjennomføre jevnlige egenkontroller (såkalte «ettersyn»). Dette bør du gjøre noen ganger i året.

Sjekk at apparatet

  • Har forsegling/plombering som ikke er brutt
  • Har en trykkmåler (manometer) hvor pilen står på grønt
  • Ikke har fremmedlegemer i slangen
  • Står lett tilgjengelig
  • Ikke er synlig skadd

Et pulverapparat skal snus rolig opp ned noen ganger. Dette er viktig for å unngå at pulveret klumper seg!

Kaste slokkeapparat

Brannslokkeapparater leveres til gjenvinningsstasjonen som farlig avfall.