Batterisystemer i boligen blir stadig mer vanlig. Nå er det utviklet en veileder som tar for seg hvordan disse kan installeres på en trygg måte.

Batterisystemer i boliger kan brukes til flere ting, for eksempel til lagring av solstrøm eller som energilager for å kutte effekttopper. Bruk av batterier vil imidlertid alltid medføre en grad av risiko for brann, og det er derfor veldig viktig at de installeres på en trygg måte.

I dag finnes det ikke noe detaljert regelverk for batterisystemer i bolig, men nå er det blitt laget en veileder som anbefaler sikkerhetstiltak for dere som prosjekterer og bygger batterisystemer. Vi i Drammensregionens brannvesen er stolte over å ha bidratt i arbeidet med denne veilederen, sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Nelfo.

Den oppdaterte veilederen kan du laste ned fra Nelfo sine nettsider, eller du kan finne den her.