Her finner du veiledere som kan være nyttige for deg som fagperson, brannpersonell eller privatperson.

Veileder for slokking av batteribranner

Denne veilederen har til hensikt å gi innsatspersonell i brann- og redningsetatene kunnskap om farer og utfordringer slik at slike branner kan håndteres på en sikker og effektiv måte.

Veileder for batterisystemer i bolig

Batterisystemer i boligen blir stadig mer vanlig. Denne veilederen tar for seg hvordan batterisystemer kan installeres på en trygg måte.

Brannveileder om solenergi

Teknologi som utnytter energien fra sola kan by på utfordringer dersom brann oppstår. Her er en praktisk veileder for brann- og redningstjenestene som må utføre innsats på bygg med solenergianlegg.