Bålbrenning

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt med bruk av åpen ild (f.eks bål), engangsgriller og bålpanner i skog og mark.

Vi gjør oppmerksom på at du tenner bål på eget ansvar og kan stilles til ansvar hvis bålet kommer ut av kontroll.

Kjekt å vite om bålbrenning

Det skal bare brennes rent trevirke. Den som tenner bål, bruker engangsgrill, bålpanne osv. er ansvarlig for at brannen ikke sprer seg, og slokkes forsvarlig. Du er selv ansvarlig for eventuelle skader det medfører, og kan anmeldes/straffeforfølges av politiet.

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. Lokal brannfare kan variere – tørt gress, vind, bratt og ulendt terreng må vurderes av ansvarlig i hvert enkelt tilfelle.

Det generelle bålforbudet gjelder i perioden 15. april til 15. september. Da er det forbudt å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark uten spesiell tillatelse. Forbudet gjelder ikke innmark (gårdsplasser, hustomter (egen hage), dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt). Det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f. eks. at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Merk at hvis brannfaren er spesielt stor (for eksempel ved fare for skogbrann), kan kommunen innføre forbud mot bruk av ild i bestemte områder. Er du usikker på om det er trygt å tenne bål så la det være!

Reglene om bålbrenning styres av Forskrift om brannforebygging §3.

Husk at

  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Registrering av lovlige bål kan gjøres direkte til 110-sentralen. Les mer om det her.