Bålbrenning og åpen brenning

Om du skal bruke åpen ild utendørs er det viktig at du setter deg inn i reglene som gjelder. Her er en kjapp gjennomgang av hva som er lov og ikke lov når det gjelder åpen brenning.

Vi gjør oppmerksom på at du tenner bål på eget ansvar og kan stilles til ansvar hvis bålet kommer ut av kontroll.

Det generelle bålforbudet

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt med bruk av åpen ild, for eksempel bål, engangsgriller og bålpanner i skog og mark. Dette forbudet gjelder såkalt utmark, det vil si skog, strand o.l. (alt som ikke er innmark). Forbudet gjelder ikke innmark (gårdsplasser, hustomter (egen hage), dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt).

Det er allikevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f. eks. at det ligger snø på bakken, eller at det har værtnedbør over lang tid. Dette er noe du som tenner på må vurdere utifra situasjonen og omgivelsene. Lokal brannfare kan variere – tørt gress, vind, bratt og ulendt terreng må vurderes av ansvarlig i hvert enkelt tilfelle. Her kan du lese mer om det generelle bålforbudet.

Ditt ansvar
Den som tenner bål, bruker engangsgrill, bålpanne osv. er ansvarlig for at brannen ikke sprer seg, og at den slokkes forsvarlig. Du er selv ansvarlig for eventuelle skader det medfører.

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Merk at hvis brannfaren er spesielt stor (for eksempel ved fare for skogbrann), kan kommunen innføre forbud mot bruk av ild i bestemte områder. Er du usikker på om det er trygt å tenne bål så la det være!

Lokale forskrifter om åpen brenning

Dersom du har planer om å utføre brenning, for eksempel av bråte eller hageavfall, er det viktig at du setter deg inn i de lokale reglene for dette.

Drammen, Lier og Øvre Eiker har lokale forskrifter som omhandler all åpen brenning (brenning som foregår utendørs). Formålet med forskriftene er å hindre forurensning og helseplager, noe som innebærer at en del ting vil være forbudt å brenne uavhengig av om det er fare for brannspredning eller ikke.

Her kan du lese de lokale forskriftene for Drammen, Lier og Øvre Eiker.

Kort oppsummert er all åpen brenning og brenning av avfall i småovner forbudt, men det er noen unntak. Grilling, kaffebål og utepeiser omfattes ikke av forbudet. Det er også tillatt å brenne trevirke i vedovn, så lenge trevirket er rent og ubehandlet, og å brenne avispapir og liknende i vedovn (men det er ikke lov å brenne søppel).

Lier og Øvre Eiker har noen ekstra unntak fra forbudet:

Unntak fra forbudet i Lier

  • Bråtebrenning og brenning av kun tørt hageavfall utenfor tettbygde strøk. (Forutsetter likevel at de som kan bli berørt av røyken og de som bor mindre enn 150 meter unna skal varsles på forhånd.)
  • Ranke- og flatebrenning i skogbruket. Gjelder kun på stedet, oppsamlet avfall skal leveres i henhold til forurensningsloven.
  • Åpen brenning av halmstubber ute på jordet. Oppsamlet halmavfall skal leveres i henhold til forurensningsloven.
  • Beskjæringsavfall fra frukthager (på egnet sted).

Unntak fra forbudet i Øvre Eiker

  • Bråtebrenning og brenning av kun tørt hageavfall utenfor tettbygde strøk

Viktig å huske på:

  • All bruk av ild skal skje på en trygg måte, slik at det ikke kan føre til brann. Dette gjelder overalt, alltid!
  • Brannvesenet gir ikke tillatelse til brenning, det er den som tenner på som er ansvarlig for å gjøre en god vurdering og sikre at brannen ikke sprer seg.
  • Registrering av lovlig brenning gjøres direkte til 110-sentralen. Les mer om det her.