Ønsker du å ta kontakt med oss?

Ved brann eller ulykke, ring 110!

Har brannalarmen gått av ved en feil? Ring Sør-Øst 110-sentral på tlf. 33 31 41 10.

Drammensregionens brannvesen IKS (Drammen):

Langes gate 11, 3044 Drammen

Åpningstid: 08:30-15:00
Sentralbord: 07:30-15:00
Tlf. sentralbord: 32 04 44 00
Tlf. tipstelefon: 32 04 44 32

Kontakt oss gjerne på e-post: drbv@drbv.no
Er du bekymret for noe eller noen, send oss en melding her: bekymringsmeldinger@drbv.no

Feierseksjonen (Kobbervikdalen):

Besøksadresse: Kobbervikdalen 65

Åpningstid 07:30-15:00
Sentralbord: 08:00-15:00
Tlf. sentralbord: 32 04 44 40