Fyringstips

Det er mye du må tenke på når du skal fyre med ved. Både valg av ved og riktig fyringsteknikk er viktig.

Fyr med tørr ved

Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Fuktighet svekker vedens brennegenskaper, rå ved avgir vanndamp inne i ildstedet som fortrenger oksygenet og kjøler ned brennsonen. Vanndampen kan skape kondensproblemer i pipa. Slike problemer oppstår når temperaturen på røyken blir så lav at vanndampen blir liggende i pipeløpet.

Fyr med riktig trekk

Det trengs mye luft til god forbrenning. Unngå å fylle ovnen for full! Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel i ovnen. Med små ilegg unngår du skade på ovn og pipe. Sørg for å ha god trekk under fyring. Når flammene brenner rolig med en frisk og gul flamme har man riktig trekk.

Tenn fra toppen

Tidligere lærte man at man skulle fyre med opptenningsveden nederst, men opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2 – 3 opptenningsbriketter øverst. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.

Unngå rundfyring

Det blir dårlig forbrenning når du fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa som kan ta fyr, og mye forurensning slippes ut i luften. I verste fall kan også giftige gasser lekke ut i rommet.

Velg riktig ved

Ulik ved har forskjellige egenskaper. Noen typer avgir mye varme, andre forholdsvis lite. Jo mer varme veden avgir, dess bedre er vedkvaliteten. Rogn og bøk varmer mest pr. volum. Eik, ask og lønn er nest best. Bjørk kommer i tredje klasse. Deretter kommer furu, svartor og selje. Osp, gran og gråor er blant de tresortene som gir minst varmeutbytte. En favn rogn eller bøk tilsvarer to favner gran eller osp.

Sikkerhet på taket

Huseieren har plikt til å sørge for at pipa er tilgjengelig for feieren. Det innebærer fastmontert og typegodkjent sikringsutstyr på taket. Det innebærer også at en husstige ligger klar når feieren kommer. Husk at stigen skal være sikret mot gliding. Dette må du passe på før feieren kommer!