Grilling

Det viktigste å tenke på når du skal grille er ikke hva du skal slenge på grillen, men at det skal gjøres på en trygg måte. Husk at det er den som fyrer opp som har ansvaret om noe skjer.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild, for eksempel bål, engangsgriller og bålpanner i skog og utmark, det vil i hovedsak si i det vi kaller «natur». Hvis du allikevel velger å grille her skal det være helt åpenbart at det ikke er brannfarlig. Husk at gnister kan fly langt, så selv om det ikke er brennbart materiale rett ved grillen/bålet kan det likevel skape brann.

Å grille i din egen hage dekkes ikke av det generelle bålforbudet, men du er allikevel pålagt å være aktsom. Hvis det er veldig tørt, eller det er fare for at gnister etc. kan føre til brann bør du ikke fyre opp.

I følge brannvernloven §5 skal alle personer vise forsiktighet ved å forebygge fare for brann, og foreta det som er nødvendig for å begrense skadevirkningene av brann, inkludert en plikt til å varsle om brannen. Det betyr at dersom en grill med glødende kull skulle velte eller skape så høye flammer at det fører til skade på personer eller bygning, vil den som står for grillingen være ansvarlig for skadene og eventuelt bli tiltalt for uaktsomhet.

Om du griller med kull eller ved bør du være ekstra obs på at det kan fly gnister som kan antenne området rundt, og at disse grillene bruker lengre tid på å kjøle seg ned. Også engangsgriller som plasseres på brennbart underlag representerer stor brannfare, fordi det kan bli så varmt på undersiden av grillen at bakken under kan antenne.
Andre typer griller, for eksempel propanfyrte eller elektriske griller, anses som mindre brannfarlige.

Det er ikke forbudt i henhold til brannvernlovgivningen å bruke grill på veranda/balkong. Kommunen eller eier av en virksomhet, for eksempel et borettslag, kan imidlertid fastsette bestemmelser som forbyr slik grilling innenfor sitt ansvarsområde.

Sikringstiltak som kan gjøre grillingen tryggere er å:

  • Ikke plassere grillen under brennbare gjenstander som f.eks markiser, parasoller og takutspring.
  • Ha grillen under oppsyn hele tiden.
  • Ha litt vann i en spruteflaske ved grillen for å slokke «småbranner» i maten.
  • Ha et lokk som er tilpasset grillen i nærheten til å legge over for å kvele flammer som kommer ut av kontroll.
  • Ha hageslangen klar for sikkerhets skyld. Husk at vann også brukes til å kjøle ned brannsår.
  • Engangsgriller må «druknes» i vann etter bruk.

Sørg for at grillen eller bålet er HELT slokket etter bruk! Vi har flere ganger opplevd at ilden blusser opp igjen etter at folk har forlatt stedet.