Grilling

Det er ikke forbudt i henhold til brannvernlovgivningen å bruke grill på veranda/balkong. Kommunen eller eier av en virksomhet, for eksempel et borettslag, kan imidlertid fastsette bestemmelser som forbyr slik grilling innenfor sitt ansvarsområde.

I følge brannvernloven §5 skal alle personer vise forsiktighet for å forebygge fare for brann, og foreta det som er nødvendig for å begrense skadevirkningene av brann. Det betyr at dersom en grill med glødende kull skulle velte eller skape så høye flammer at det fører til skade på personer eller bygning, vil den som står for grillingen være ansvarlig for skadene og eventuelt bli tiltalt for uaktsomhet.

Den største brannfaren er ved opptenning av grill med brennbar veske. Også engangsgriller som plasseres på brennbart underlag representerer stor brannfare.
Andre typer griller, for eksempel propanfyrte eller elektriske griller, anses som mindre brannfarlige.

Sikringstiltak som kan gjøre grillingen tryggere er å:

  • Ikke plassere grillen under brennbare gjenstander som f.eks markiser, parasoller og takutspring.
  • Ha grillen under oppsyn hele tiden.
  • Ha litt vann i en spruteflaske ved grillen for å slokke «småbranner» i maten.
  • Ha et lokk som er tilpasset grillen i nærheten til å legge over for å kvele flammer som kommer ut av kontroll.
  • Ha hageslangen klar for sikkerhets skyld. Husk at vann også brukes til å kjøle ned brannsår.
  • Engangsgriller må «druknes» i vann etter bruk.