Sørøst 110-sentral
Melding om brann, ulykker, akutt forurensning: Ring nødnummer 110!
For servicetelefon, melding om privat bålbrenning, melding om testing av brannalarm: tlf: 333 14 110 eller besøk deres nettside.

Bekymret for din egen eller andres brannsikkerhet? Tips oss på Branntips.no eller e-post: bekymringsmeldinger@drbv.no

Sentralbord
Tlf. 32 04 44 00
Åpningstid: 07.30-15.00

Feiing og tilsyn i bolig
Feierseksjonen tlf: 32 04 44 40
Fakturaspørsmål tlf: 32 04 44 45
NB: Besøksadresse til Feierseksjonen: Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen

Kontaktpersoner tema

Informasjonskonsulent (presseansvarlig)/web
Kristin Grydeland, tlf: 911 68 397

Tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13)
Cecilie Aali Hornstuen tlf. 32 04 44 21
Avdelingsleder forebyggende avdeling Inge Wergeland tlf. 92 49 76 64

Samfunnssikkerhet, farlig stoff, fyrverkeri, bålbrenning og store arrangementer
Irene Romkes Horgen tlf: 32 04 44 22
Cecilie Aali Hornstuen tlf: 32 04 44 21
Thomas Kolstad tlf: 32 04 44 23

Risikoutsatte grupper/borettslag og sameier
Tlf: 915 88 589

Opplæring og undervisning
Kristin Dammen Heyerdahl: 32 04 44 34
e-post: undervisning@drbv.no

Mindre arrangementer og overnattinger
Søknadsskjemaer

Bjørnis
Brannbamsen@drbv.no
Kjersti Nymoen tlf: 32 04 44 29

Utleie av redningsvester eller annet utstyr
Drammen tlf. 32 04 44 00 / 959 21 980

Faktura (ikke tilsyn og feiing av pipe), lønn til ansatte
Kristin Hilton Hartmann tlf. 32 04 44 00

Kontaktperson avdelinger

Brannsjef
Torgeir E. Andersen, tlf: 32 04 44 01 / 907 69 291

Vaktsjef beredskap
Drammen tlf: 959 21 980
Mjøndalen tlf: 906 71 669

Administrasjon
Avdelingssjef Heidi Hottran tlf. 32 04 44 05

Avdelingssjef beredskap
Øyvind Lothe tlf. 48 88 30 35

Seksjonsleder beredskap heltid
Martin Paulsen tlf. 32 04 44 32

Seksjonsleder beredskap deltid
Andreas Hildonen tlf. 32 04 44 09

Avdelingssjef forebyggende
Inge Wergeland tlf. 92 49 76 64