Drømmer du om å jobbe i brannvesenet? Her ser du hvilke krav vi stiller for å få jobb som brannkonstabel, feier, eller i tilsynsseksjonen.

Forutsetningen for å starte på en karriere i brannvesenet er gjennomført videregående skole eller opplæring på videregående skoles nivå. Hvis du ikke fyller kravene til fullført og bestått videregående utdanning har du mulighet til å søke jobb som brannkonstabel på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om realkompetanse her.

Stillinger lyses ut på våre nettsider, på vår Facebookside og webcruiter.
DRBV har som mål å ansette flere kvinner på alle nivåer i bedriften.

Beredskapsavdelingen – Utrykningsstyrken

I Drammensregionens brannvesen IKS legger vi vekt på mange forhold når nye ansettes. For deg som ønsker å bli brannkonstabel i utrykningsstyrken i Drammensregionens brannvesen IKS ønsker vi følgende utdanning/kompetanse:

Generell studiekompetanse eller fagbrev. Du kan også søke med realkompetanse.
Å jobbe i beredskap innebærer mye praktisk jobbing, så bakgrunn fra et håndverkeryrke vil være positivt – men det er ikke et absolutt krav.

Følgende vil telle positivt:

 • Førerkort klasse CE
 • Utrykningskjøringskompetanse, påskrift kode 160 på førerkortet
 • Gjennomført nettbasert kurs i brannvern ved Norges Brannskole
 • Vanndykkersertifikat

Alle som ansettes i beredskap må regne med å gjøre tjeneste som røyk-, vann- og kjemikaliedykker. Fysiske og psykiske tester må bestås før ansettelse. Vi følger kravene til utholdenhet og fysisk styrke i Veiledning til Arbeidsmiljøloven. Du kan lese mer om våre krav til fysiske tester her.

Forebyggende avdeling – Tilsynsseksjonen

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:
Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskoleutdanning, særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, yrkesutdanning for brannkonstabel eller fagutdanning som feiersvenn.

Forebyggende avdeling – Feierseksjonen

I feierseksjonen legger vi vekt på mange forhold når nye ansettes. For deg som ønsker å bli feier og arbeide med brannsikkerhet gjelder følgende:

Du kan som ungdom gå i lære for å bli feier, da må du ha grunnkurs tekniske byggfag eller byggfag. I utdanningen hos oss får du 3 års læretid i bedriften med til sammen 17 uker på Norges Brannskole.
Tverrfaglig eksamen og svenneprøve må bestås for å få fagbrev som feier.

Ønsket utdanning/kompetanse for voksne søkere er fagbrev som feier. Rørleggere, blikkenslagere, tømrere, murere, mm. må forplikte seg til å ta nytt fagbrev i feierfaget.

Det er positivt om søkerne har førerkort og gjennomført nettbasert kurs ved Norges Brannskole.

Fysiske og psykiske tester må bestås før ansettelse.

Kontakter:

 • Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgate 11, 3044 Drammen
  Tlf. 32 04 44 00, e-post drbv@drbv.no
 • Norges Brannskole, 9441 Fjelldal
  Telefon: 76 91 90 00, Faks: 76 91 90 50, E-post: firmapost@nbsk.no , www.nbsk.no
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg
  Telefon: 33 41 25 00, faks: 33 31 06 60, www.dsb.no

Aktuelle sider: