Drømmer du om å jobbe i brannvesenet? Her ser du hvilke krav vi stiller for å få jobb som brannkonstabel, feier, eller i tilsynsseksjonen.

Forutsetningen for å starte på en karriere i brannvesenet er gjennomført videregående skole eller opplæring på videregående skoles nivå.

Stillinger lyses ut på våre nettsider, på vår Facebookside og webcruiter.
DRBV har som mål å ansette flere kvinner på alle nivåer i bedriften.

Beredskapsavdelingen – Utrykningsstyrken

Bilde av brannmann som tar på seg hjelmen mens han sitter i en brannbil.

I Drammensregionens brannvesen IKS vil alle som ansettes i beredskapsavdelingen måtte regne med å gjøre tjeneste som røyk-, vann- og kjemikaliedykker. Fysiske, psykiske og helsemessige tester må bestås før ansettelse.

 

Alle ledige stillinger lyses ut og de konkrete kvalifikasjonskrav vil være beskrevet i utlysningen.

 

For ytterligere informasjon viser vi til informasjon fra DSB: 

Hvordan blir jeg brannkonstabel?
I 2024 startes det opp en ny fagskole for utdanning til brann- og redningsvesenet: Ny fagutdanning for brann og redning

Forebyggende avdeling – Tilsynsseksjonen

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:
Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskoleutdanning, særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, yrkesutdanning for brannkonstabel eller fagutdanning som feiersvenn.

Ved Høgskulen på Vestlandet tilbyr de utdanning som branningeniør.

Forebyggende avdeling – Feierseksjonen

Bilde av en feier som står på et tak og feier en skorstein. Han er ikledd svart uniform med flosshatt.

I feierseksjonen legger vi vekt på mange forhold når nye ansettes. For deg som ønsker å bli feier og arbeide med brannsikkerhet gjelder følgende:

Du kan som ungdom gå i lære for å bli feier, da må du ha grunnkurs tekniske byggfag eller byggfag. I utdanningen hos oss får du 3 års læretid i bedriften med til sammen 17 uker på Norges Brannskole.
Tverrfaglig eksamen og svenneprøve må bestås for å få fagbrev som feier.

Ønsket utdanning/kompetanse for voksne søkere er fagbrev som feier. Rørleggere, blikkenslagere, tømrere, murere, mm. må forplikte seg til å ta nytt fagbrev i feierfaget.

Det er positivt om søkerne har førerkort og gjennomført nettbasert kurs ved Norges Brannskole.

Fysiske og psykiske tester må bestås før ansettelse.

Kontakter:

  • Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgate 11, 3044 Drammen
    Tlf. 32 04 44 00, e-post drbv@drbv.no
  • Norges Brannskole, 9441 Fjelldal
    Telefon: 76 91 90 00, Faks: 76 91 90 50, E-post: firmapost@nbsk.no , www.nbsk.no
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg
    Telefon: 33 41 25 00, faks: 33 31 06 60, www.dsb.no

Aktuelle sider: