Drømmer du om å jobbe i brannvesenet? Her ser du hvilke krav vi stiller for å få jobb som brannkonstabel, feier, eller i tilsynsseksjonen.

Forutsetningen for å starte på en karriere i brannvesenet er gjennomført videregående skole eller opplæring på videregående skoles nivå. Hvis du ikke fyller kravene til fullført og bestått videregående utdanning har du mulighet til å søke jobb som brannkonstabel på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om realkompetanse her.

Stillinger lyses ut på våre nettsider, på vår Facebookside og webcruiter.
DRBV har som mål å ansette flere kvinner på alle nivåer i bedriften.

Beredskapsavdelingen – Utrykningsstyrken

I Drammensregionens brannvesen IKS legger vi vekt på mange forhold når nye ansettes. For deg som ønsker å bli brannkonstabel i utrykningsstyrken i Drammensregionens brannvesen IKS ønsker vi følgende utdanning/kompetanse:

Generell studiekompetanse eller fagbrev. Du kan også søke med realkompetanse.
Å jobbe i beredskap innebærer mye praktisk jobbing, så bakgrunn fra et håndverkeryrke vil være positivt – men det er ikke et absolutt krav.

Følgende vil telle positivt:

 • Førerkort klasse CE
 • Utrykningskjøringskompetanse, påskrift kode 160 på førerkortet
 • Gjennomført nettbasert kurs i brannvern ved Norges Brannskole
 • Vanndykkersertifikat

Alle som ansettes i beredskap må regne med å gjøre tjeneste som røyk-, vann- og kjemikaliedykker. Fysiske og psykiske tester må bestås før ansettelse. Vi følger kravene til utholdenhet og fysisk styrke i Veiledning til Arbeidsmiljøloven. Du kan lese mer om våre krav til fysiske tester her.

Forebyggende avdeling – Tilsynsseksjonen

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:
Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskoleutdanning, særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, yrkesutdanning for brannkonstabel eller fagutdanning som feiersvenn.

Ved Høgskulen på Vestlandet tilbyr de utdanning som branningeniør.

Forebyggende avdeling – Feierseksjonen

I feierseksjonen legger vi vekt på mange forhold når nye ansettes. For deg som ønsker å bli feier og arbeide med brannsikkerhet gjelder følgende:

Du kan som ungdom gå i lære for å bli feier, da må du ha grunnkurs tekniske byggfag eller byggfag. I utdanningen hos oss får du 3 års læretid i bedriften med til sammen 17 uker på Norges Brannskole.
Tverrfaglig eksamen og svenneprøve må bestås for å få fagbrev som feier.

Ønsket utdanning/kompetanse for voksne søkere er fagbrev som feier. Rørleggere, blikkenslagere, tømrere, murere, mm. må forplikte seg til å ta nytt fagbrev i feierfaget.

Det er positivt om søkerne har førerkort og gjennomført nettbasert kurs ved Norges Brannskole.

Fysiske og psykiske tester må bestås før ansettelse.

Kontakter:

 • Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgate 11, 3044 Drammen
  Tlf. 32 04 44 00, e-post drbv@drbv.no
 • Norges Brannskole, 9441 Fjelldal
  Telefon: 76 91 90 00, Faks: 76 91 90 50, E-post: firmapost@nbsk.no , www.nbsk.no
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg
  Telefon: 33 41 25 00, faks: 33 31 06 60, www.dsb.no

Aktuelle sider: