Komfyrvakt

Komfyren er hjemmets største brannkilde, og de fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. En komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Årsaker til komfyrbrann

De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at de glemmer eller sovner fra komfyren.

Et krav i nye anlegg

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Det betyr at komfyrvakten skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Kravet kom i 2010. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du ettermontere komfyrvakt.

Gasskomfyrer i dag har krav om flammevakt, som gjør at gassen stenger om flammen slokker. Det er ikke krav til komfyrvakt på samme måte som på elektriske komfyrer.

Slik virker komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Krav til komfyrvakter

For å sikre kvaliteten på komfyrvakter er det laget en felles, internasjonal norm som stiller en rekke krav til komfyrvaktene. Normen heter NEK EN 50615.  Sjekk merkingen på produktet eller spør i butikken om komfyrvakten du skal kjøpe er testet etter kravene i normen. Aller helst skal den også være FG-godkjent. En liste over FG-godkjente komfyrvakter finner du her.

Montere selv

Komfyrvakter som skal plugges i stikkontakten kan du montere selv.

Bruke elektriker

Komfyrvakter for fast tilkobling må monteres av en elektriker. Fast montering er krav ved nyinstallasjoner og oppussing av kjøkken (dersom det legges opp ny kurs til platetopp/komfyr).

Hvor de selges

Komfyrvakter får du kjøpt i de fleste elektronikkbutikkene, i en rekke kjøkkenbutikker og nettbutikker, og i forsikringsselskapenes nettbutikker. Komfyrvakter for fast montering kjøpes ofte av elektrikeren, i forbindelse med monteringsjobben. Husk å be om dokumentasjon på at produktet oppfyller kravene i normen.

Gratis for spesielt utsatte

For spesielt utsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis. Sjekk hos din lokale hjelpemiddelsentral hvilke vilkår som gjelder. Kommunale ergoterapeuter eller hjemmesykepleiere kan hjelpe til med søknad. Om du får tilbud om komfyrvakt, be om en vakt som oppfyller kravene i normen.

Mer informasjon om komfyrvakt kan du finne på Sikker hverdag.

Illustrasjonsfoto: DSB