Beredskapsavdelingen:
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Tilsynsseksjonen:
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Feierseksjonen:
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Administrasjonsavdelingen:
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Lyst til å jobbe i brannvesenet?
Her ser du kravene vi stiller.