Beredskapsavdelingen:
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Tilsynsseksjonen:
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Feierseksjonen:
Feiersvenn – 100%
Les mer om stillingen og søk her!
Søknadsfrist: 16.06.2019.

Administrasjonsavdelingen:
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Lyst til å jobbe i brannvesenet?
Her ser du kravene vi stiller.