Skal du arrangere noe på et sted som normalt ikke brukes til slike tilstelninger? Da må du si ifra til oss!

Arrangementer som skal avholdes i et lokale eller område hvor det vanligvis ikke skjer slike arrangementer skal meldes inn til brannvesenet i god tid.
Vi ønsker at dere sender inn en melding om dette minst to uker før arrangementet skal holdes.

Brannvesenet gir normalt ikke svar på meldingene. I noen tilfeller kan vi be om mer informasjon. Merk at dette er en melding om arrangement, ingen søknad. Det er alltid arrangøren som står ansvarlig for sikkerheten.

Skal du arrangere overnatting (i et lokale som vanligvis ikke brukes til det)? Melding om overnatting finner du her.

Disse opplysningene ønsker vi

I forbindelse med meldingen må det foreligge dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten ivaretas, deriblant:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse m.v
  • Risikoanalyse: Kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.
  • Beskrivelse av bygningens utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm-/lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
  • Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
  • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomst, bredde osv) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver
  • Prosedyrer for evakuering
  • Oversikt over sikkerhetspersonell: Antall, rutiner og ansvar. Gjennomført opplæring/øvelse osv.
  • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i byggverk/område

Melding om arrangement kan sendes på e-post til Drbv@drbv.no.

Store arrangementer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer som vi anbefaler dere å lese dersom dere skal arrangere store arrangementer. Det er ikke sikkert alt som står i veilederen vil være like aktuelt for ditt arrangement, men den inneholder mange nyttige momenter du som arrangør bør tenke på.

Man skal som hovedregel ikke koble ut brannalarmanlegget ved bruk av pyroteknikk eller scenerøyk. Har du tenkt å bruke dette? Les denne veiledningen.