Skal du arrangere noe på et sted som normalt ikke brukes til slike tilstelninger? Da må du si ifra til oss!

Arrangementer som skal avholdes i et lokale eller område hvor det vanligvis ikke skjer slike arrangementer skal meldes inn til oss i god tid.
Vi ønsker at dere sender inn en melding om dette minst to uker før arrangementet skal holdes.

Melding om arrangement/midlertidig bruksendring finner du her. Skjemaet kan skannes inn og sendes til drbv@drbv.no, eller sendes i posten.

Brannvesenet gir normalt ikke svar på meldingene. I noen tilfeller kan vi be om mer informasjon. Merk at dette er en melding om arrangement, ingen søknad. Det er alltid arrangøren som står ansvarlig for sikkerheten.

Skal du arrangere overnatting (i et lokale som vanligvis ikke brukes til det)? Melding om overnatting finner du her.

Store arrangementer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer som vi anbefaler dere å lese dersom dere skal arrangere store arrangementer.

Man skal som hovedregel ikke koble ut brannalarmanlegget ved bruk av pyroteknikk eller scenerøyk. Har du tenkt å bruke dette? Les denne veiledningen.