Trygg hjemme

Trygg hjemme er en gruppe som driver med brannforebyggende arbeid rettet spesifikt mot risikoutsatte grupper.

Noen grupper er mer utsatt enn andre for å omkomme i brann. Statistikk viser at enkelte faktorer øker sannsynligheten for at branner oppstår, og at brannen ender med dødsfall. Risikofaktorer kan være dårlig syn, hørsel eller bevegelsesevne, rus, orienteringshemninger, psykiatri og medikamentbruk, språkproblemer og nedsatt kognitiv funksjonsevne.

Særlig er eldre mennesker utsatt. Med alderen kan mange oppleve at beina ikke er hva de en gang var, at de lettere blir svimle, hører eller ser dårligere, og reagerer tregere. Dette kan gå ut over brannsikkerheten.

Trygg hjemme-gruppa jobber målrettet for å bedre brannsikkerheten for risikoutsatte grupper gjennom bekymringsmeldinger, hjemmebesøk, informasjonsarbeid og tilsyn.

Er du eller noen du vet om ekstra utsatt for brann? Er du usikker på hvordan du/de skal forebygge brann, eller reagere hvis det begynner å brenne? Ta kontakt med oss!

De som jobber i vår Trygg hjemme-gruppe er

Ove Frydenberg, tlf: 32 04 44 31
Kristin Dammen Heyerdahl, tlf: 32 04 44 34
Berit Dahl Hystad, tlf: 32 04 44 36

Du kan også sende en e-post til bekymringsmeldinger@drbv.no.

Trygg hjemme ble etablert på bakgrunn av en NOU (Norges Offentlige Utredninger) fra 2012. Ønsker du å lese mer om brannsikkerhet og risikoutsatte grupper kan du trykke her.

Foto: DSB/Runar Sørheim