DRBV har to heltidsstasjoner og syv deltidsstasjoner. Til sammen dekker de våre åtte eierkommuner.

Drammen stasjon
Langes gate 11, Drammen

Drammen brannstasjon er vår hovedstasjon. Der er admininstrasjonen og tilsynsseksjonen også plassert. Drammen stasjon er det fast stasjonerte utrykningsmannskaper på heltid. Det skal være minst ni utrykningsmannskaper på vakt her til enhver tid.

Mjøndalen stasjon
Drammensveien 62A, Mjøndalen

Mjøndalen stasjon er også en døgnbemannet stasjon, med fire personer på vakt hele tiden. I tillegg til brannbiler er stasjonen utstyrt med ATV med bårestativ, båt og klatreutstyr.

Sylling stasjon
Valstadbakken 7, Sylling

Sylling stasjon i Lier kommune bemannes av deltidsmannskaper. Beredskapen består av 14 mann der utrykningsleder har vakt. Mannskapene kalles inn via radio når alarmen går. Stasjonen er utstyrt med en mannskapsbil (brannbil) og en bil med bl.a røydykkerstoler, hjertestarter og overflateredningsutstyr, som i hovedsak blir brukt på «first responder»-oppdrag.

Svelvik stasjon
Sverstadveien 1, Svelvik

Brannstasjonen er lokalisert på Brennatoppen i samme bygg som Teknisk drift, og ble tatt i bruk i 1993.
Svelvik brannvesen ble stiftet i 1845 og ble en del av Drammensregionens brannvesen IKS i 2002.

I tillegg til heltidsmannskapene i Drammen består beredskapen i Svelvik av 20 deltidsmannskaper fordelt på fire vaktlag. Det vil si at det til enhver tid er minst ett vaktlag tilgjengelig. Mannskapene kalles inn via radio.

Svelvik er utstyrt med en mannskapsbil (brannbil), en tankbil og en liten mannskapsbil som vi bruker på «first responder»-oppdrag. I denne bilen har vi hjertestarter.

Vi er ofte på såkalte «first responder»-oppdrag i Svelvik, siden nærmeste ambulanse er i Drammen.

Sande stasjon
Revåveien, Sande

Sande brannstasjonen ligger i tilknytning til teknisk sentral i sentrum av Sande.
Beredskapen i Sande består av deltidsmannskaper, hvor utrykningsleder og sjåfør har hjemmevakt.
Sande brannvesen ble en del av Drammensregionens brannvesen i 2002. Vi har båt plassert på Sande brannstasjon.

Noresund stasjon
Noresund stasjon i Krødsherad kommune ligger i Noresund, tvers overfor kommunehuset. Den er bemannet med totalt 16 deltidsmannskaper.

Stasjonen har tunnel- taurednings- og hurtigfrigjøringskompetanse i tillegg til brannslokking. Stasjonen har mannskapsbil, tankbil og båt.

Hokksund stasjon
Skotselvveien 29, Hokksund

Hokksund brannstasjon i Øvre Eiker kommune er bemannet med deltidsmannskaper, 5 mann på firedelt ukesvakt. Brannstasjonen i Hokksund er bygget i 1972 som en del av Øvre Eiker kommunes tekniske sentral.

Den nye brannbilen som vi kaller FIP (førsteinnsatsperson) er plassert i Øvre Eiker. Det er en bil som har utstyr til å starte slukkearbeid, men som er såpass liten at man ikke trenger førerkort for lastebil for å kunne kjøre den.

Prestfoss stasjon
Prestfoss stasjon er en av to deltidsbemannede stasjoner i Sigdal kommune.

Eggedal stasjon
Eggedal stasjon er en av to stasjoner i Sigdal kommune.Brannstasjonen er ikke heltidsbemannet, men vi har mannskaper som jobber på deltid med hjemmevakt. I høytider som påske har vi økt beredskap i Sigdal på grunn av alle hytteturistene.