DRBV har to heltidsstasjoner og seks deltidsstasjoner. Til sammen dekker de våre fem eierkommuner.

Drammen brannstasjon
Langes gate 11, Drammen

Drammen brannstasjon er vår hovedstasjon. Der er administrasjonen og tilsynsseksjonen også plassert. På Drammen stasjon er det fast stasjonerte utrykningsmannskaper på heltid. Det skal være minst ni utrykningsmannskaper på vakt her til enhver tid.

På Drammen stasjon kan du også leie redningsvester.

Mjøndalen brannstasjon
Drammensveien 62A, Mjøndalen

Mjøndalen stasjon er også en døgnbemannet stasjon, med fire personer på vakt hele tiden. I tillegg til brannbiler er stasjonen utstyrt med ATV med bårestativ, båt og klatreutstyr.

Sylling brannstasjon
Valstadbakken 7, Sylling

Sylling stasjon i Lier kommune bemannes av deltidsmannskaper. Beredskapen består av 14 – 16 mann der utrykningsleder har vakt.
Stasjonen er utstyrt med mannskapsbil og fremskutt enhet. I tillegg har stasjonen tilgang til båt.

Svelvik brannstasjon
Sverstadveien 1, Svelvik

Brannstasjonen er lokalisert på Brennatoppen på samme område som Teknisk drift, og ble tatt i bruk i 1993. Svelvik brannvesen ble stiftet i 1845 og ble en del av Drammensregionens brannvesen IKS i 2002.

Beredskapen i Svelvik består av ca 20 deltidsmannskaper fordelt på fire vaktlag. Det vil si at det til enhver tid er minst ett vaktlag tilgjengelig. Mannskapene kalles inn via radio.

Stasjonen har mannskapsbil, tankbil, fremskutt enhet og båt.

Noresund brannstasjon
Noresund stasjon i Krødsherad kommune ligger i Noresund, tvers overfor kommunehuset. Den er bemannet med totalt 14 – 16 deltidsmannskaper. En på dreiende vakt. Det er økt vakthold på stasjonen til jul, nyttår og påske.

Stasjonen har beredskapkompetanse for tunell, jernbane og kjøring med ATV i tillegg til den kompetansen øvrige deltidskonstabler har på stasjonene.

Stasjonen har mannskapsbil, tankbil, båt og ATV.

Hokksund brannstasjon
Skotselvveien 29, Hokksund

Hokksund brannstasjon i Øvre Eiker kommune er bemannet med rundt 20 deltidsmannskaper, 4 mannskaper på firedelt ukesvakt. Brannstasjonen i Hokksund er bygget i 1972 som en del av Øvre Eiker kommunes tekniske sentral.

Stasjonen har kompetanse innen skogbrann i tillegg til den kompetanse vi har på de øvrige deltidskonstabler.
Stasjonen har mannskapsbil, tankbil, fremskutt enhet og skogbrannbil.

Prestfoss brannstasjon
Prestfoss stasjon er en av to deltidsbemannede stasjoner i Sigdal kommune. På stasjonen er det 12 – 14 mannskaper, en på dreiende vakt. Det er økt vakthold på stasjonen til jul, nyttår og påske.

Stasjonen har kompetanse innen elveredning i tillegg til den kompetanse vi har på de øvrige deltidsstasjoner.
På stasjonen har vi mannskapsbil, tankbil og fremskutt enhet.

Eggedal brannstasjon
Eggedal stasjon er en av to stasjoner i Sigdal kommune. På stasjonen er det 12 – 14 mannskaper, en på dreiende vakt. Det er økt vakthold på stasjonen til jul, nyttår og påske.

Stasjonen har kompetanse innen elveredning og skogbrann i tillegg til den kompetanse vi har på de øvrige deltidsstasjoner.
På stasjonen har vi mannskapsbil, tankbil og skogbrannbil.