Feieren kommer

Har du fått varsel om feiing? Dette må du tenke på før feieren kommer.

Dato og tidspunkt for feiingen: Se varselet du mottok. Har du ikke fått varsel, men ønsker feiing? Ta kontakt med feierseksjonen.

Er det spørsmål vedrørende feiingen eller ønske om å avtale tidspunkt (klokkeslett), kontakt feierseksjonen på telefon 32 04 44 40 mellom kl.08.00 og kl.15.00 eller e-post: feierseksjonen@drbv.no, senest dagen før feiingen. Om feiing ikke passer, eller det er andre hindringer som medfører at feiing ikke kan gjennomføres varslet dag, må feierseksjonen ha beskjed om dette senest dagen før feiing.

Skal det feies om du ikke er hjemme?

Om huseier/bruker ønsker at feiing skal skje uten at huseier/bruker er tilstede under feiingen, vennligst gi oss beskjed om dette senest dagen før feiingen.

Hvor ofte skal det feies?

Ifølge Forskrift om brannforebygging kap. 4 §17 skal feiing av skorsteiner foretas etter risikobasert behov. Det er feierens jobb å risikovurdere fremtidig feiing, basert på hvordan forholdene var ved forrige feiing. Sotmengde, sotkonsistens og fyringsmønster legges til grunn i vurderingen.

Feiing av fritidsbolig

Tidligere hadde kommunene mulighet til å beslutte å ikke feie eller føre tilsyn med fritidsboliger, men dette ble endret i 2016 med Forskrift om brannforebygging (se temaveiledningen punkt 3.3.3). Hytta skal med andre ord feies på lik linje med din vanlige bolig.

Hva må gjøres før feiing?

  • Alle ildsteder/fyringsanlegg må være slukket under feiing.
  • Lukk ovnsdører, trekkventiler og peisspjeld samt påse at utettheter i fyringsanlegget/fyringsanleggets konstruksjon tettes for å unngå sotskader i boligen under feiing.
  • Varsle leieboer der dette er aktuelt.
  • Dekk til trapper og gulv der feieren går.
  • Ha det ryddig rundt skorsteiner og feie/sotluker slik at feiing og uttak av sot kan foretas uten hindring, og for å unngå sotspill.
  • Ha husstige i godkjent stand og lett tilgjengelig for feieren. Dersom du ikke er tilstede når feieren kommer må stigen legges frem. Av sikkerhetsmessige årsaker vil feier selv reise stigen samt ta denne ned etter bruk.

Atkomst for feieren

Feiing vil ikke bli utført hvis stiger, takstiger eller annen atkomst for feier ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav. Eksempel på atkomst til skorstein på tak:

  • Husstigen skal være lang nok til at den rekker minst 1 meter over taket. Der hvor høyden på taket overstiger 5 meter må husstigen sikres i toppen mot sideglidning.
  • Overstiger feierens arbeidshøyde (der hvor feieren står og til toppen av skorsteinen) 120 cm, skal skorsteinen utstyres med plattform.
  • Takstige må være festet i bærende konstruksjon (taksperre) i toppen og sikret mot sideglidning i bunnen.

Det er feiers ansvar å feie røykrør tilknyttet ildsteder og uttak av sot i skorsteinens bunn, men eier kan utføre dette selv etter avtale med feier. Hvis feier skal utføre dette må det være tilfredsstillende tilgjengelighet for feieren (huseier må være til stede).

Meld ifra til feierseksjonen om det er montert nytt ildsted eller foretatt vesentlige endringer på fyringsanlegg eller fyringsmønster.

Feiegebyr ved manglende beskjed/tilgang

Om du ikke sier ifra om at feiing ikke passer senest en dag før, eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelig for feiing ved første fremmøte, ilegges det et feiegebyr (prisen er uavhengig av antall skorsteinsløp).

Om feier møter stengt dør eller det er andre tekniske hindringer som medfører at feiing ikke kan gjennomføres, uten at beskjed er gitt ved første varsel det aktuelle år, faktureres fremmøtet. Feiing vil bli varslet på nytt senere samme år.

Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, eller det er andre hindringer som medfører at feiing ikke lar seg gjennomføre, faktureres det fullt ut selv om feiingen ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall skorsteinsløp).

Priser og gebyrer for feiertjenester.