Våre feiere bidrar til å forebygge brann og påser at publikum får råd og tips om riktig bruk av sine ildsteder.

Feierseksjonen holder til i Kobbervikdalen, og har omtrent 30 medarbeidere.

Våre daglige oppgaver er feiing av skorsteiner og ildsteder og tilsyn med fyringsanlegg. Vi utfører også brann- og fyringstekniske kontroller etter avtale, og tilsyn av røykvarslere og slokkeutstyr.

Feiing og feiertilsyn er viktig brannforebyggende arbeid, som reduserer faren for brann i skorsteinen. Ved å fyre riktig kan du også bidra til å minske risikoen for pipebrann.

Har du fått varsel om feiing? Se Feieren kommer.